Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Binnenkort hogere boetes en overkoepelende limieten

Door John in blog

Er komt geen totaalverbod op gokreclames. De meerderheid van de Tweede Kamer is tegen dit verbod. Derk Boswijk van het CDA had een motie ingediend om een totaalverbod op gokreclames in te voeren. De meerderheid stemde tegen dit verbod, waardoor de motie niet genoeg steun kreeg. Wel konden Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Michiel van Nispen van de SP op genoeg steun rekenen voor hun moties. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor overkoepelende limieten, maar dan moeten deze niet verhoogd kunnen worden.

Strengere regels online gokken

Meerderheid tegen totaalverbod gokreclames

Hoe denken de politieke partijen over online gokken reclame? De meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat er een totaalverbod voor gokreclames komt. De motie van Boswijk (CDA) kreeg niet genoeg stemmen om door te gaan. Er waren 36 Kamerleden die voor het verbod op gokreclames stemden, maar dat was niet genoeg. Partijen als de ChristenUnie, SP, Nieuw Sociaal contract en de SGP waren tegen de motie van Boswijk. Wel kreeg de motie van Boswijk steun van partijen als PvdD, GroenLinks/PvdA, Volt, Denk en JA21. Er waren in totaal 70 zetels opgehaald, maar dit waren er zes te weinig om door te gaan.

Bikker vraagt Weerwind om reactie

Mirjam Bikker en Michiel van Nispen kregen wel genoeg steun van de Tweede Kamer. Bikker wil dat er overkoepelende limieten ingesteld worden. De partijen steunden deze motie, maar dan moeten de limieten niet verhoogd kunnen worden. Bikker kreeg van veel partijen steun, waaronder het CDA en SP. Partijen als Nieuw Sociaal Contract, SGP, D66, JA21, Volt, DENK en GroenLinks/PvdA waren ook voor de motie van Bikker. Er waren 76 Kamerleden voorstander van de overkoepelende limieten en daardoor kan deze motie voortgezet worden.

Veel partijen zijn het eens met Bikker en vinden dat bij het online gokken de overkoepelende limieten ingesteld moeten worden, maar dan zonder dat spelers dit kunnen verhogen. De overkoepelende limieten moeten dus niet aangepast kunnen worden. Volgens minister Weerwind zou het geen probleem zijn als spelers deze limieten konden verhogen als zij aan kunnen tonen dat dit financieel mogelijk is. Bikker is van mening dat dit geen goede optie is en koos daarom voor niet aanpasbare overkoepelende limieten. Veel partijen waren het daarmee eens. In totaal waren er 79 Kamerleden voor de motie van Bikker, omdat ook de Partij voor de Dieren meestemde.

Overkoepelende inzetlimieten bij online gokken

Bikker heeft nu aan Weerwind gevraagd om te reageren op deze motie en te laten weten hoe hij deze overkoepelende limieten zou laten werken. Weerwind is niet verplicht om de motie daadwerkelijk uit te voeren. Eerder liet Weerwind weten dat de motie niet onuitvoerbaar was, maar hij ontraadde de motie wel. Weerwind zal op deze motie reageren tijdens het debat Kansspelen dat op 7 maart 2024 plaats zal vinden.

Naast Bikker kreeg ook Michiel van Nispen genoeg steun van de Kamerleden. Van Nispen diende een motie in om een online casino harder en sneller aan te pakken wanneer zij een overtreding begaan. De motie voor een hardere aanpak kreeg steun van partijen als CDA, ChristenUnie, JA21, GroenLinks/PvdA en Denk. Later stemden ook partijen als PvdD, Volt, D66, VVD, Nieuw Sociaal Contract en de SGP in voor deze motie. Van Nispen heeft in totaal 102 zetels opgehaald voor deze motie.