Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Het verschil tussen een gokker en een niet-gokker

Door Pjotr in blog

Zijn de verschillen tussen een gokker en een niet-gokker nou echt zo groot? Nou, als je er een artikel aan wijdt, ben je geneigd te denken van wel. De verschillen tussen beide groepen zijn niet groot, maar ze zijn er wel degelijk. Het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) heeft enige tijd geleden een onderzoek gedaan naar onder meer het verschil tussen de gokker en de niet-gokker en of de gokker verslavingsgevoelig is. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

Geslacht van de gokker

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste gokkers mannen zijn. Op zich is dat niet opmerkelijk. Dat zie je snel terug als je daadwerkelijk een casino bezoekt. Maar dat bewijs is natuurlijk minimaal. Ook in de verslavingsproblematiek ziet men dat het overgrote deel van de cliënten mannelijk is. Dat zou tevens kunnen betekenen dat vrouwen minder verslavingsgevoelig zijn. Het is echter zeer aannemelijk dat mannen simpelweg vaker gokken dan vrouwen.

De alleenstaande gokker

Tevens werd duidelijk dat de gokker die een casino bezoekt of thuis regelmatig een gokspelletje speelt op een online casino alleenstaand is. Zowel de personen die altijd alleen zijn geweest als de personen die wel een relatie hebben gehad maar reeds gescheiden zijn, scoren hoger dan een persoon die momenteel een relatie heeft. Het is overigens niet zo dat alle gokkers direct probleemgokkers zijn. Ongeveer één tot twee procent van de gokkers kunnen we tot de geregistreerde probleemgevallen rekenen.

Het werk van de gokker

Al snel ben je geneigd te denken dat een werkloze eerder verslaafd is aan het gokken dan iemand met een goeie baan. Dit blijkt reuze mee te vallen. Sterker nog, dat verschil is haast te verwaarlozen. Maar als je anders naar deze kwestie kijkt, valt wel iets op. Als je aan beide groepen – werkend of werkloos – vraagt of ze vroeger een gokprobleem hebben gehad, blijkt daarin ineens wel een verschil te zitten. De werklozen van nu hebben in het verleden tot vier keer vaker problemen met gokken gehad.

Hoeveelheid gokspelletjes

De gezonde gokker gokt niet zoveel. Daarbij is het ook nog eens zo dat de gezonde gokker kiest voor slechts één specifiek gokspelletje. Bij deze groep mensen is er dus nauwelijks sprake van een te meten verslaving. Dat is echt anders bij de probleemgokker. Deze gokker speelt diverse gokspelletjes op meerdere goksites. Het gokken kan echt problematisch worden als men regelmatig drie tot vier verschillende gokspelletjes speelt. De kans op een gokverslaving is dan al zes maal zo groot.

Er zijn nog meer oorzaken die van invloed kunnen zijn op ons gokgedrag. Ook de aanwezigheid van een casino in de stad waar je woont, draagt bij aan het risico dat men loopt. Ook mensen met een overdreven geloof in geluk zie je vaak terug in de statistieken die betrekking hebben op gokverslaving. Wat tevens van invloed kan zijn, is de insteek waarmee men besluit te gokken. Is dat een negatieve insteek – je voelt je bijvoorbeeld slecht en eenzaam – ook dan is de kans dat het gokken op de lange duur een probleem gaat vormen aanwezig.