Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Is Stichting Loterijverlies nu zélf misleidend?

Door Pjotr in blog

Het moet natuurlijk niet gekker worden. Het is nog niet helemaal zeker, maar het lijkt erop dat de Stichting Loterijverlies niet helemaal zuiver op de graat is. Het is allemaal vreemd. Zeker voor de gedupeerden die lid zijn geworden van Stichting Loterijverlies om een schadevergoeding uitgekeerd te krijgen. Deze gedupeerden snappen er niets meer van. Maar eigenlijk snapt heel Nederland, of in ieder geval iedereen die zich enigszins verdiept in deze kwestie, er niets meer van. Je wordt lid van een organisatie of groepering om een vermeende schade vergoed te krijgen, en vervolgens wordt je wederom misleid en financieel benadeeld. Althans, zo lijkt het. Gokken is leuk – al dan niet in een online casino – maar op deze manier is de lol er snel af.

Hoe zat het ook weer?

Gedurende meerdere jaren heeft De Staatsloterij haar deelnemers misleid. Zo voelt het in ieder geval voor de gedupeerden. Of de rechter het hiermee eens is, is even niet relevant. Het gaat erom dat De Staatsloterij jarenlang heeft verzwegen dat ook de niet verkochte loten aan de trekking mee zouden doen. Dat had tot concreet gevolg dat de jackpot ook op een lot kon vallen, dat niet verkocht was. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar de fout van De Staatsloterij zit ‘m vooral in het gegeven dat zij continu met haar leden c.q. deelnemers communiceerden dat de jackpot gegarandeerd zou vallen. En dat is dus een pertinente leugen. Want valt de jackpot op een lot dat niet verkocht is, dan wordt deze dus niet uitgekeerd.

Vanwege deze vermeende misleiding is destijds de Stichting Loterijverlies in het leven geroepen. Iedereen die op enige wijze kon aantonen dat hij binnen een bepaalde periode mee had gedaan aan De Staatsloterij, zou aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Tenminste, dat is wat deze stichting beloofde. En aangezien er genoeg mensen die jarenlang lid zijn geweest van De Staatsloterij en waarvan hun gegevens bekend zijn en dus aantoonbaar schade hebben geleden, leek de kans zeer aannemelijk dat de rechter tot een schadevergoeding zou komen die door De Staatsloterij betaald zou moeten worden. Maar voordat er überhaupt iets bekend was over de uitkomst, begonnen de eerste negatieve berichten over de betreffende stichting al naar buiten te komen.

Misleiding of niet?

Het gaat om de persoon Ferdy Roet, de beheerder van Stichting Loterijverlies. Er wordt gezegd dat deze man de inleg van alle deelnemers zou hebben weggesluisd. Deze deelname bedroeg 40 euro. Dat lijkt een klein bedrag, maar in totaal gaat het schijnbaar om een bedrag van enkele miljoenen. Men weet niet waar het geld is, en men heeft het gevoel dat er niets van zijn goede bedoelingen over zijn, voor zo ver hij deze al had. De advocaat van de groep mensen die nu Roet wil aanklagen laat weten: “Meneer Roet doet gewoon niet wat hij moet doen. En daarom moet hij weg, en willen we een ander stichtingsbestuur.” Vooralsnog is nog niet helemaal duidelijk wat de exacte feiten zijn. Het is echter wel wrang om het gevoel te hebben te zijn misleid door een instantie die juist misleiding van een andere partij aan de kaak wilde stellen. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.