Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Online gokken in Rusland

Door Pjotr in blog

In Nederland en in andere West-Europese landen is het gokken in online casino’s over het algemeen keurig geregeld. Er zijn reglementen, er zijn wetten waaraan men zich moet houden en het toezicht op het naleven ervan is behoorlijk. Niet in elk land gaat het even geordend als hier. Als we Rusland als voorbeeld nemen, zien we direct dat daar de scheidslijn tussen legaal en illegaal niet helemaal duidelijk is. Maar omdat Rusland een land is van extremen, kijken we daar eigenlijk niet echt van op. Toch werd het tijd dat men daar de touwtjes wat strakker in handen zou gaan nemen.

Wetten en corruptie

Als je het hebt over wetten in Rusland, heb je het eigenlijk ook meteen over corruptie. Een wet wordt ingevoerd om bepaalde zaken vlotter te laten lopen of om excessen in de samenleving te voorkomen. In Rusland is het aannemen van een wet direct een mogelijkheid tot corruptie. Juist in zo’n land is het moeilijk om het reguleren van het online gokken te bewerkstelligen. Daar waar je het één afspreekt met een willekeurige ambtenaar, ziet deze ambtenaar direct een mogelijkheid om deze regel juist niet na te leven om er zelf aan te verdienen. Corruptie is een probleem in Rusland en zit diep geworteld in de samenleving.

Aanpassen van de wet

Toch is er een aantal wetten in de maak die deze zorgelijke situatie moet verbeteren. Iedere vorm van gokken is in Rusland verboden. De verantwoordelijken in het Kremlin zien ook wel dat een totale uitbanning van online gokken niet haalbaar is. Er moet dus een manier worden gevonden om met name de financiële transacties inzichtelijk te maken. Daar zit juist het probleem. Momenteel heeft men geen enkele kijk op de geldstromen die zijn gemoeid met het gokken in online casino’s.

Het is de National Association of Bookmakers nu echt menens. Yuri Fedorov – dat is de president – heeft duidelijk gemaakt dat men samen met de regering een kader moet vormen waarbinnen het online gokken geoorloofd is. Binnen dat kader moet een financieel platform worden gerealiseerd waar toezichthouders eenvoudig de geldstromen moeten kunnen controleren. Alle online casino’s in Rusland zijn dan verplicht te opereren binnen dat nieuwe aangewezen platform. Voor Rusland is dit eigenlijk de eerste fatsoenlijke regel waarmee het online gokken veilig, betrouwbaar en enigszins gestroomlijnd zou moeten gaan verlopen.

Legale en illegale online casino’s

Rusland heeft wat dit betreft maar één doel. Voor hen moet er voor eens en altijd duidelijkheid komen over de geldstromen van en naar de Russische online casino’s. Momenteel heeft men nog geen enkel idee of een bepaald casino legaal of illegaal opereert. Rusland maakt duidelijk dat men eindelijk toe is aan het reguleren van het online gokken. Echter, de kans is aanwezig dat men stuit op het aloude probleem: corruptie. Het maken van een wet hoeft niet moeilijk te zijn, maar het correct uitvoeren ervan – rekening houdend met de ambtenaren die op een slinkse wijze een roebeltje willen bijverdienen – wordt het lastigste karwei.