Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Tarot in een casino

Door Pjotr in blog

We hebben er allemaal weleens van gehoord. Het leggen van tarotkaarten is in bepaalde landen en streken nog steeds hot business en dus erg in trek. In Nederland heeft het niet echt een noemenswaardige functie. Soms zien we het nog terug in een casino, maar de kracht lijkt er wel van af. Af en toe wordt in een online casino een heel video slot gewijd aan het onderwerp tarot. Ondanks dat het niet echt een gokspelletje is, gaan we toch eens kijken wat het nu exact inhoudt. De functie en werkwijze is niet algemeen bekend; toch hebben genoeg mensen er een mening over.

Wat is tarot?

Men speelt het tarotspel om inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van het leven. Hoe is het met mijn liefdesleven? Wat zijn de verwachtingen op mijn werk en wat gaat de vriendschap met bijvoorbeeld Jan of Jetje in de toekomst brengen? Het verkrijgen van antwoorden op dat soort vragen middels het leggen van tarotkaarten is de essentie van deze vorm van kaartlegging. Ook vragen over de dood komen aan bod. Eigenlijk alle aspecten die met het leven te maken worden beschouwd. Het is aan u als speler om daar al dan niet lering uit te trekken.

Tarot bestaat uit 78 kaarten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de Kleine Arcana (56 kaarten) en de Grote Arcana (22 kaarten). De kaarten van de Grote Arcana staan symbool voor de verschillende fases in je leven. De kaarten uit de Kleine Arcana daarentegen hebben betrekking op hetgeen je doet in het dagelijkse leven. Bij het leggen van tarotkaarten is het de bedoeling je zogenaamde wezenskaart te trekken. Deze kaart vertelt e.e.a. over jou als persoon en je persoonlijke krachten. Ook wordt globaal weergegeven wat er op je levenspad ligt.

Mensen die kiezen voor het tarotspel moeten zich realiseren dat de kaarten geen eenduidige oplossing voor het leven bieden. Zo simpel is het nu eenmaal niet. Het is je eigen verantwoordelijkheid om specifieke zaken die op jou betrekking hebben uit de reeds gekozen kaart te halen. Deze kaart kan voor een ander persoon een totaal afwijkende betekenis hebben. Het betreft dus een zeer persoonlijke kwestie. Tarotkaarten zijn een middel om de ontwikkeling van jou als persoon te bevorderen.

Wat is tarot vooral niet?

Het is een misverstand dat tarotkaarten worden gebruikt om voorspellingen te doen. Mocht men daarnaar op zoek zijn, dan moet men zich begeven naar bijvoorbeeld een paragnost. Let wel: bij het lezen van tarotkaarten bestaan er meerdere waarheden. Dat is te verklaren, omdat de betekenis van tarotkaarten betrekking heeft op een individu. Een algemene waarheid bestaat dus niet.

Relatie speelkaarten en tarotkaarten

Gesteld wordt dat de 56 kaarten uit de Kleine Arcana enigszins overeenkomen met de 52 kaarten uit het reguliere kaartspel. Waar de Kleine Arcana was bedoeld om esoterische leringen uit te leggen, zouden de 52 kaarten uit ‘ons’ kaartspel zijn bedoeld om ketterse leringen over te dragen. Men was destijds bang voor de vertegenwoordigers van de inquisitie. Men zou zich voordoen als spelers van slechts een kaartspel om zodoende niet te kunnen worden veroordeeld voor ketterij. Er wordt dus gesteld dat een relatie tussen beide kaartvormen wel degelijk aanwezig is. Al is de materie wellicht net iets te ingewikkeld om het even snel uit te leggen.