VVD wil lagere kansspelbelasting

  • Pjotr
  • 04/05/2015

Het was al langer een hot item. Wat zou nu de hoogte moeten zijn van de huidige kansspelbelasting voor het online gokken in Nederland? Nadat de wijze mannen in Den Haag lange tijd hebben gepleit voor het tarief van 29 procent, blijkt nu toch dat niet iedereen ervan overtuigd is. Het is blijkbaar te gevaarlijk om zo hoog in te zetten, vindt de VVD nu ineens. Op zich is dat een logische beredenering. Hoe hoger de kansspelbelasting, hoe groter de kans is dat gokkers in het illegale circuit blijven hangen.

Waarom ineens die switch?

Waarom de VVD nu ineens vraagtekens zet bij het hoge percentage is niet helemaal duidelijk. Het is wel zo dat een legertje onderzoekers heeft gekeken naar dat hoge percentage. Waarschijnlijk is de uitkomst van dat onderzoek bepalend geweest voor de switch van de VVD. Zoals gezegd werd door de onderzoekers gesteld dat illegale gokkers op deze manier nooit worden verleid dat illegale wereldje te verlaten. Het legale circuit is dan nog steeds niet interessant genoeg.

Op zich lijkt het de hele gang van zaken best te verklaren. Het hoge percentage aan kansspelbelasting moest natuurlijk voor de nodige centjes zorgen. De schatkist moest worden gevuld, en dat lukt natuurlijk het best op de gemakkelijkste manier, namelijk door het vaststellen van hoge belastingpercentages. Maar dat het in de praktijk niet altijd zo eenvoudig werkt, blijkt nu wel weer. Men ziet blijkbaar het licht en men verandert van mening. Hoe hierop verder wordt ingegaan door het restant aan wijze heren in Den Haag, dat valt nog te bezien.

Belangstelling voor vergunningen

Dat het kabinet de dollartekens in de ogen had, is nu wel duidelijk. Dit jaar zouden dan echt de vergunningen voor het online gokken in Nederland worden vergeven. Vanwege de massale belangstelling werd al snel duidelijk dat dit voor het kabinet een geweldige inkomstenbron zou kunnen worden. Vandaar dat het aanvankelijke percentage direct op 29 procent werd vastgesteld. Maar ja, je kunt het Nederlands publiek natuurlijk wel een vette worst voorhouden, maar dat wil niet zeggen dat ze daar massaal en zonder enige argwaan in gaan bijten.

Men had al berekend dat bij een percentage van 29 procent de inkomsten hieruit geraamd konden worden op 31 miljoen euro per jaar. Tja, dat zijn leuke bedragen. Geopperd wordt nu – en dat lijkt toch wel een verstandige zet – om het percentage vast te stellen op 24 of 25 procent. En dat zou dan moeten gelden voor zowel de live casino’s als de online casino’s. Want ook over die kwestie was weer van alles te doen. Voor beide soorten casino’s zijn destijds aparte belastingpercentages vastgesteld. Dat bericht werd met enige scepsis ontvangen, om de simpele reden dat het niet eerlijk is om inkomsten gekregen uit live casino’s te belasten met een hoger percentage.

Helaas moeten we constateren dat het in Den Haag nog niet helemaal vanzelf gaat. Het gezegde over die klok en die klepel is duidelijk van toepassing op de manier waarop men praat en beslist over het online gokken en de bijbehorende belastingpercentages.