Hoge boete voor Betcity Casino, maar waarom?

  • John
  • 08/12/2023
Betcity krijgt boete van KSA

Er is een hoge geldboete opgelegd aan Betcity door de Kansspelautoriteit (KSA). De toezichthouder ontdekte namelijk dat het online casino te kort schoot op het gebied van cliëntenonderzoeken, die verplicht uitgevoerd moeten worden volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het legaal online casino heeft bij meerdere cliëntenonderzoeken niet juist gehandeld of niet eens een onderzoek uitgevoerd. Spelers konden langere tijd grote geldbedragen overmaken en spelen zonder dat Betcity onderzocht waar dit geld vandaan kwam. Op die manier zouden spelers bijvoorbeeld de kans krijgen om geld te kunnen witwassen, zonder dat het online casino er naar vraagt. Volgens de Wwft zijn vergunninghouders verplicht om op tijd onderzoek te doen en aan de bel te trekken als er uitzonderlijk hoge bedragen overgemaakt worden. Dat deed Betcity niet of niet voldoende en daarom heeft de KSA daar een geldboete voor opgelegd. Betcity moet nu 3 miljoen euro betalen.

Casino’s moeten cliëntenonderzoek uitvoeren

Elke vergunninghouder van de Kansspelautoriteit is verplicht om zich aan de regels en wetten te houden die in Nederland gelden. Daar is de Wwft er één van. Volgens de Wwft moeten vergunninghouders ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Daarnaast moeten er ook cliëntenonderzoeken gedaan worden. Bij zo’n onderzoek moet het online casino onderzoeken wie hun cliënten zijn. Dit kan op basis van een identiteitscontrole. Maar ook moeten zij onderzoeken welke transacties zij aangaan en wat hun risicoprofiel is in verband met het risico op witwassen en financieren van terrorisme.

Online casino’s moeten op tijd kunnen ingrijpen wanneer er sprake is van een verdachte situatie. Als een speler daadwerkelijk geld witwast of bezig is met het financieren van terrorisme moet er op tijd gehandeld worden. Daarom zijn dit soort cliëntenonderzoeken erg belangrijk. Betcity schoot op dat gebied helaas te kort en kreeg daarom een boete van 3 miljoen euro.

René Jansen, bestuursvoorzitter van de Kansspelautoriteit, liet het volgende weten hierover:

‘’De KSA heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan. We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.’’

Betcity schoot te kort bij cliëntenonderzoeken

Dat Betcity een geldboete heeft gekregen van 3 miljoen euro is meer dan terecht, volgens de Kansspelautoriteit. De toezichthouder heeft namelijk in september 2022 al een aanwijzing aan Betent (het moederbedrijf van Betcity) gegeven. Daarbij werd Betcity erop gewezen om de cliëntenonderzoeken op de juiste manier uit te voeren en ook om ongebruikelijke transacties op tijd te melden bij de FIU.

Ondanks deze aanwijzing heeft de KSA ontdekt dat Betcity tussen december 2022 en mei 2023 nog steeds de cliëntenonderzoeken niet goed genoeg uitvoerde. Het online casino schoot dus aardig te kort op dit gebied. Spelers konden al langere tijd voor grote bedragen gokken voor er pas een onderzoek gestart werd door Betcity. Het online casino was daarmee dus veel te laat. Daarnaast was de goksite ook laks in het opvragen van bronnen van inkomsten van spelers. Daarmee werd er dus niet voldoende achterhaald waar het geld precies vandaan kwam. Daarnaast heeft Betcity meerdere ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de FIU. De KSA neemt dat Betcity erg kwalijk en heeft daarom een geldboete van 3 miljoen euro opgelegd.

Waarom is de Wwft zo belangrijk?

Online gokken in Nederland is legaal, zolang de goksite een vergunning van de Kansspelautoriteit op zak heeft. De KSA blijft bij elke goksite toezicht houden om te controleren of zij voldoen aan de regels en wetten die in Nederland gelden. Eén van deze weten is de Wwft. Om ervoor te zorgen dat spelers alleen met eerlijk geld online gokken en niet kunnen witwassen of terrorisme kunnen financieren, moeten er cliëntenonderzoeken gedaan worden. Alleen zo kunnen de online casino’s voor een eerlijke, betrouwbare en veilige gokmarkt zorgen.

Worden deze onderzoeken helemaal niet, niet goed of niet op tijd uitgevoerd? Dan kan dat er dus voor zorgen dat spelers met illegaal geld aan het spelen zijn. Om dit soort criminaliteit te voorkomen zijn deze cliëntenonderzoeken ontzettend belangrijk. Ongebruikelijke transacties moeten zo snel mogelijk achterhaald en gemeld worden bij de FIU. De Wwft is erg belangrijk en moet dan ook door elke vergunninghouder gevolgd worden. Gebeurd dat niet dan kan er, net als bij Betcity, een flinke geldboete opgelegd worden door de KSA.