Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Kansspelautoriteit: vergunningen voor Nederland

In Nederland werd online gokken op 1 oktober 2021 gelegaliseerd en daarbij speelt de Kansspelautoriteit (KSA) een belangrijke rol. Zonder de toezichthouder kan de online gokmarkt eigenlijk niet bestaan. Het is namelijk aan de KSA om te controleren of alle legale online casino’s zich aan de regels houden en of er illegale aanbieders actief zijn.

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen aan casino's

De toezichthouder heeft meerdere belangrijke taken en zorgt ervoor dat er ingegrepen wordt op momenten dat het nodig is. Het is ook aan de KSA om te bepalen of een kansspelaanbieder wel of geen vergunning mag ontvangen. Een goksite die actief wil zijn in Nederland zal deze vergunning aan moeten vragen bij de toezichthouder. Deze kan goedgekeurd worden, maar kan ook worden afgekeurd. Wat de Kansspelautoriteit precies doet in Nederland en waarom de toezichthouder onmisbaar is leggen we graag aan je uit op deze pagina.

Casino’s met KSA vergunning


711 Casino Max €711,- Bonus


One Casino €10,- Gratis


Comeon! Tot 200 gratis spins


Circus €250 bonus of 100 Free spins


Unibet Casino Heel veel Gokspellen

Wat is de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Deze toezichthouder is een zelfstandig bestuursorgaan dat het Nederlandse kansspelbeleid uitvoert in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming. Bij het uitvoeren van het kansspelbeleid is de KSA onafhankelijk. Welke taken de KSA precies heeft staat vastgelegd in onder andere de Wet op de Kansspelen.

Het is de taak van de toezichthouder om te streven naar een wereld waarin kansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. Daarbij moet de speler te allen tijde beschermd worden. Dat begint natuurlijk al bij eerlijke kansspelen en duidelijke winkansen. De KSA heeft als doel om gokverslaafden te voorkomen en illegale praktijken tegen te gaan.

Ontstaan en doelstellingen

Op 1 april 2012 werd de Kansspelautoriteit opgericht als Nederlands zelfstandig bestuursorgaan. Sinds 1 januari 2016 is de KSA ook aangewezen als toezichthoudernop de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de Wwft. Bij de KSA staat de speler altijd centraal. Het is namelijk belangrijk dat de consument veilig kan spelen. Daarom heeft de Kansspelautoriteit 3 doelstellingen. Deze laten we hieronder graag aan je zien:

 1. Het beschermen van consumenten
 2. Het voorkomen van kansspelverslaving
 3. Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

Rol en verantwoordelijkheden van de Kansspelautoriteit

Er moet altijd gecontroleerd worden of de kansspelaanbieders in Nederland zich aan de regels houden. De wetten en regels moeten namelijk altijd nageleefd worden. Daarnaast moeten de kansspelen voldoen aan eisen voordat ze aangeboden mogen worden. Al deze controles moeten uit worden gevoerd door de KSA. Daarmee neemt de toezichthouder dus een belangrijke taak en enorme verantwoordelijkheid op zich. Wanneer een kansspelaanbieder zich bijvoorbeeld niet aan de regels houdt, mag de KSA handhavend optreden. Maar ook als er een oneerlijk spel ontdekt wordt zal de KSA ingrijpen. Het is dus de taak van de Kansspelautoriteit om ervoor te zorgen dat alles verloopt volgens de regels en wetten.

Hoe gaat de KSA te werk?
De wettelijke taken, publieke doelen en kernwaarden van de KSA

Toezicht op kansspelen

Op het gebied van kansspelen houdt de KSA voortdurend toezicht. Ze controleren zelf of er oneerlijke kansspelen aangeboden worden, maar behandelen ook meldingen die binnen komen van mensen die een oneerlijk spel gevonden lijken te hebben. De toezichthouder neemt haar taak serieus en zal dan ook alles grondig controleren en nakijken en indien nodig op een gepaste manier optreden. De KSA is naar eigen zeggen ‘niet voor of tegen kansspelen’. Wel is de toezichthouder van mening dat ze veilig en eerlijk moeten zijn. Wat veilig en eerlijk is, staat in de wet- en regelgeving en vergunningsvoorwaarden. Dit moet dan ook te allen tijde nageleefd worden door elke legale aanbieder in Nederland.

Er zal door de toezichthouder gecontroleerd worden of kansspelen als gokkasten en live casino spellen eerlijk verlopen, maar ook wordt er gecontroleerd op matchfixing. Het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders is de zesde wettelijke taak van de Kansspelautoriteit. Elke legale aanbieder van(online) sportweddenschappen is verplicht om maatregelen te treffen om matchfixing binnen hun wedaanbod te voorkomen en tegen te gaan. Wanneer een aanbieder bijvoorbeeld een verdachte situatie opmerken, moeten zij dit melden aan de juiste instanties.

Handhaving en regelgeving

Handhaving is de derde wettelijke taak van de KSA. Bij illegale activiteiten zal de toezichthouder optreden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer een illegaal online casino bereikbaar is voor spelers in Nederland. In zo’n geval kan de toezichthouder een officiële waarschuwing opleggen of een last onder dwangsom of geldboete geven. Niet alleen zal de KSA handhaven op het gebied van illegale praktijken. Ook vergunninghouders blijven namelijk onder toezicht staan. De KSA zal bij vergunninghouders blijven controleren of zij de wetten en regels naleven.

Gebeurd dit niet? Dan kunnen ook legale online casino’s of fysieke aanbieders een geldboete of een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Er zijn namelijk meerdere regels die kansspelaanbieders moeten naleven. In de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) zijn al deze regels terug te vinden. Zo is het voor elke aanbieder duidelijk wat er van hun verwacht wordt en wat hun taken zijn op het moment dat ze online kansspelen aan gaan bieden.

Kansspelvergunningen: wat zijn ze en hoe werken ze?

Om online kansspelen aan te mogen bieden is er een kansspelvergunning van de KSA nodig. Een goksite mag dus niet zonder vergunning actief zijn in Nederland en zomaar spelers ontvangen. Een kansspelvergunning kan enkel en alleen aangevraagd worden bij de KSA zelf. De toezichthouder moet namelijk beoordelen of de aanvrager aan de voorwaarden en eisen voldoet om zo’n vergunning te mogen ontvangen. Wanneer een online casino een vergunning van de KSA heeft ontvangen, zal dit verplicht aangetoond moeten worden op de website van de kansspelaanbieder. Zo zien bezoekers van de goksite namelijk direct dat ze met een legale kansspelaanbieder te maken hebben en dat de goksite onder toezicht staat van de KSA.

Vergunning toonbaar op goksite
Een legaal online casino moet zijn vergunning en licentienummer tonen op de website

Proces voor het aanvragen van een kansspelvergunning

Goksites kunnen pas een vergunning ontvangen als hier een aanvraag voor in is gediend en deze goedgekeurd is bij en door de KSA. Op de website van de toezichthouder kan de kansspelaanbieder een vergunning aanvragen. De KSA zal vervolgens bekijken en beoordelen of de aanbieder voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gehanteerd worden. Pas als dat het geval is zal een vergunningsaanvraag goedgekeurd kunnen worden. Het aanvragen van een vergunning duurt minimaal zes maanden. De aanvrager moet €48.000 betalen aan de KSA om een vergunning aan te kunnen vragen. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door de toezichthouder, ook niet als de aanvraag afgewezen wordt.

Vereisten en stappenplan

Er zijn meerdere vereisten waaraan een aanbieder moet voldoen als zij een vergunning aan willen vragen bij de KSA. Pas als de aanvrager voldoet aan deze vereisten kan hij in aanmerking komen voor een vergunning. Hieronder laten we enkele vereisten waaraan de aanvrager moet voldoen:

 • Er moet sprake zijn van een gezonde onderneming. Er mag dus bijvoorbeeld geen (naderend) faillissement zijn.
 • De aanbieder moet aan kunnen tonen hoe het intern toezicht in de onderneming geregeld is en welke kennis en bevoegdheden de toezichthoudende functionarissen hebben
 • Hoe de scheiding tussen het bestuur en de toezichthouders geregeld is moet aangetoond kunnen worden
 • Er moet aangetoond worden hoe de onafhankelijkheid van de functionarissen gewaarborgd wordt
 • Het is verplicht dat de aanvrager zich bij het CRUKS aansluit
 • De goksite moet de speelgegevens registreren in een controledatabank (de KSA heeft hier toegang voor)
 • De aanbieder moet beleid maken om het witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen

Wie een vergunning wil aanvragen bij de KSA zal goed moeten weten hoe dit werkt. Hieronder laten we het stappenplan zien voor het indienen van de aanvraag:

 1. Verzamel alle documenten die de KSA nodig heeft
 2. Log in of maak een account aan bij het digitale portaal van de KSA
 3. Zend alle documenten in die nodig zijn
 4. Wacht op de beoordeling van de toezichthouder

Criteria voor het verlenen van vergunningen

De KSA zal pas een vergunning verlenen aan een aanbieder als deze voldoet aan alle criteria. Het is namelijk belangrijk dat de toezichthouder er 100% zeker van is dat alle documenten juist en volledig zijn. Wanneer er een aanvraag is ingediend en een document ontbreekt nog of is niet volledig, dan zal de KSA hier nog naar vragen. De beslistermijn kan dan echter wel worden opgeschort. Er moet rekening gehouden worden met een aanvraagtermijn van zes maanden, maar als de KSA nog meerdere documenten moet opvragen en opnieuw moet bekijken zal dit langer duren. Het is dus belangrijk dat er direct voldaan wordt aan de criteria, zodat dit proces op de meest snelle manier afgehandeld kan worden.

De tijd voor het aanvragen van een online casino vergunning
Het traject en de tijd die een aanvraag voor het aanbieden van online kansspelen duurt

Juridische en operationele criteria

Elke aanbieder die in Nederland actief wil zijn moet voldoen aan de juridische en operationele criteria. De wetgeving moet dus nageleefd worden en de regels moeten in acht worden genomen. Er zal door de KSA gecontroleerd worden of de aanvrager van de vergunning voldoet of kan voldoen aan deze criteria. Wanneer dit niet het geval is zal de aanvraag afgekeurd worden.

Criteria met betrekking tot verslavingspreventie

Er zijn meerdere regels op het gebied van verslavingspreventie waar elke vergunninghouder zich aan moet houden. Wanneer een goksite een vergunning aanvraagt bij de KSA zal er gekeken worden of er voldaan wordt aan deze criteria. Enkele criteria met betrekking tot verslavingspreventie zie je hieronder:

Regels waaraan men moet voldoen m.b.t. gokverslaving
Op de site van de KSA kan je de verslavingscriteria punten vinden waaraan een online casino moet voldoen
 • Er mogen geen spelers jonger dan 18 jaar toegelaten worden
 • Bij elke registratie wordt het BSN-nummer van de speler geverifieerd
 • De goksite mag geen spelers toelaten die bij het CRUKS geregistreerd zijn
 • Spelers jonger dan 24 jaar mogen geen casino bonussen of promoties ontvangen
 • Spelers met een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar mogen niet in aanmerking komen met gokreclames
 • Er is een verbod op ongerichte gokreclames
 • Rolmodellen mogen niet gebruikt worden in gokreclames
 • Het gokgedrag van elke speler moet nauwlettend in de gaten worden gehouden
 • Spelers met zorgwekkend gokgedrag moeten benaderd worden door de goksite
 • De goksite moet spelers de mogelijkheid tot zelfuitsluiting geven
 • Aanbieders moeten spelers de mogelijkheid geven om limieten in te stellen
 • De goksite moet een pagina hebben over verantwoord spelen
 • Spellen moeten van te voren gekeurd worden door de KSA
 • De aanbieder moet bij het CRUKS aangesloten zijn

Soorten kansspelvergunningen in Nederland

In Nederland zijn er verschillende soorten kansspelvergunningen. Een goksite mag pas actief zijn als er een vergunning aanwezig is, maar hetzelfde geldt ook voor loterijen en sportweddenschappen. Er mogen pas loterijen en sportweddenschappen aangeboden worden als er een juiste vergunning aanwezig is. Hieronder nemen we het met je door.

Casino’s

Een online casino mag pas Nederlandse spelers ontvangen als er een vergunning door de KSA is verleend. Deze vergunning kan zowel aan nieuwe als bestaande kansspelaanbieders worden verleend. Er wordt pas een vergunning verleend als de aanbieder voldoet aan alle voorwaarden, eisen en regels die hieraan worden verbonden. Zo moet de goksite onder andere spelers beschermen tegen de risico’s van online kansspelen en moet het gokgedrag van elke speler in de gaten worden gehouden. Een vergunning van een online casino wordt aangetoond onder het label ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit’.

Loterijen

Er kan een vergunning voor loterijen aangevraagd worden bij de KSA als de prijzen en premies opgeteld €4.500 of meer waard zijn. Als het prijzengeld opgeteld onder de €4.500 terechtkomt zal er geen vergunning aangevraagd kunnen worden bij de toezichthouder. In dat geval moet de aanbieder dit doen bij de gemeente waarin de trekking plaatsvindt.

Sportweddenschappen

Voor het aanbieden van sportweddenschappen is een aparte vergunning nodig. Als een online casino een vergunning heeft ontvangen voor online kansspelen wil dat niet zeggen dat er ook direct sportweddenschappen aangeboden mogen worden. Daar is namelijk weer een aparte licentie voor nodig. Is de aanbieder alleen in het bezit van een vergunning voor sportweddenschappen? Dan mogen er dus ook geen kansspelen als gokkasten of live casino spellen aangeboden worden. Om beide secties te kunnen aanbieden moet de aanbieder dus over beide licenties beschikken.

Vergunningen en online gokken

Om een vergunning van de KSA te kunnen ontvangen of te kunnen behouden, moet de aanbieder zich te allen tijde houden aan de regels en wetten. Een vergunning wordt enkel verleend aan de aanbieders die voldoen aan alle criteria. Als je wil online gokken is het dan ook belangrijk om te kijken of de aanbieder over een vergunning beschikt. Pas dan weet je zeker of je bij een legale aanbieder terecht bent gekomen. Elke legale goksite in Nederland heeft het label ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit’ beschikbaar staan op de website. Is de goksite in het bezit van een vergunning? Dan weet je ook de aanbieder zich moet houden aan de Wet Kansspelen op Afstand en dat dit gecontroleerd zal worden door de KSA.

Impact van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA)

In de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) staan alle regels opgesteld waaraan een kansspelaanbieder in Nederland moet voldoen. Sinds 1 april 2021 is de KOA van kracht. Hierdoor is het voor aanbieders mogelijk om sinds 1 oktober 2021 online kansspelen aan te bieden, mits er een vergunning van de KSA aanwezig is. De KOA zorgt ervoor dat de online gokmarkt in Nederland veilig en betrouwbaar blijft. Illegale aanbieders krijgen door de KOA geen schijn van kans om actief te zijn of te blijven, want de KSA zal hier altijd op blijven handhaven. Door de KOA kunnen spelers in Nederland dus veilig online gokken bij vergunninghouders. Voordat de KOA van kracht werd was online gokken in Nederland nog niet legaal en konden spelers dus niet veilig een gokje wagen op het internet. 

Wet kansspelen op afstand
Sinds 1 april 2021 is de Kansspelen Op Afstand van kracht

Handhaving en sancties bij overtredingen

Wanneer een online casino of een fysieke aanbieder een overtreding maakt, zal de KSA direct ingrijpen. Zowel illegale als legale aanbieders kunnen van de toezichthouder een straf opgelegd krijgen. Als de KSA een boete oplegt zal deze altijd uit een basisboete bestaan. Deze wordt verhoogd wanneer er sprake is van boeteverhogende omstandigheden. Hoe de basisboete wordt verhoogd is afhankelijk van de situatie.

De omzet van de overtreder speelt een grote rol bij het berekenen van de boete. Als de omzet van de overtreder minder is dan 15 miljoen euro, wordt de boete berekend aan de hand van vaste bedragen. Is de omzet va de overtreder gelijk aan of meer dan 15 miljoen euro? Dan wordt de boete berekend aan de hand van de omzet. De basisboete is €600.000 bij een omzet die minder is dan 15 miljoen euro. Bij een omzet die gelijk is aan of meer is dan 15 miljoen euro is de basisboete 4% van de omzet. Buitenom een boete kan de KSA ook eerst een officiële waarschuwing of een last onder dwangsom opleggen.

Het proces van handhaving

De KSA houdt altijd toezicht bij de kansspelaanbieders in Nederland. Er wordt gekeken of er illegale aanbieders actief zijn en ook wordt er gecontroleerd of vergunninghouders zich blijven houden aan de regels en wetten. Als de toezichthouder een verdachte situatie ontdekt zal hier goed naar gekeken worden. Wanneer er sprake is van een overtreding zal de KSA een passende straf opleggen, bijvoorbeeld een geldboete. Als de overtreder voor de eerste keer de regels overschrijdt kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een officiële waarschuwing. Dit wordt vaak gedaan wanneer de overtreding niet heel groot is.

Mocht de overtreding groot zijn en direct aangepakt moeten worden, zal de KSA ervoor kunnen kiezen om een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom kan opgeheven worden als de kansspelaanbieder de situatie oplost en stopt met de overtreding. Gebeurd dit niet? Dan moet het boetebedrag alsnog worden betaald. In het geval van echt grote overtredingen zal de KSA direct een boete opleggen. Deze kan oplopen tot miljoen euro’s.

Voorbeelden van sancties

Er zijn sinds de opening van de online gokmarkt op 1 oktober 2021 al meerdere boetes opgelegd door de KSA. Zowel aan illegale als legale kansspelaanbieders. Welke boete er precies opgelegd wordt is totaal afhankelijk van de situatie. Als de basisboete bijvoorbeeld €600.000 bedraagt, kan deze verhoogd worden als er sprake is van boeteverhogende omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer een kansspelaanbieder zich gericht heeft op minderjarigen of andere kwetsbare groepen. In dat geval zal het boeteverhogende bedrag €150.000 bedragen. Is er sprake van het aanbieden van verboden spellen en/of weddenschappen? Dan geldt er ook een boete verhogend bedrag van €150.000. Schiet de aanbieder bijvoorbeeld te kort op het gebied van leeftijdsverificatie? Dan wordt er een boete verhogend bedrag van €75.000 opgelegd. Dit zijn allemaal voorbeelden van sancties die door de KSA opgelegd kunnen worden.

Reclamebeleid en handhaving

Sinds de opening van de online gokmarkt op 1 oktober 2021 begonnen de legale aanbieders direct met het maken van gokreclames. Er werden gokreclames getoond op televisie, maar ook op internet, buitenplaatsen en radio’s kwamen er gokreclames voorbij. Al snel werd er op dit gebied ingegrepen. Er waren namelijk meerdere klachten over de gokreclames en ook meerdere politieke partijen waren van mening dat dit snel moest inkrimpen. Daarom is er een reclamebeleid opgesteld en ook daar zal de KSA op handhaven.

Reclame maken bij online gokken
Ook rond het reclame maken voor online gokken zijn er regels!

Er werd begonnen met een verbod op rolmodellen per 1 juli 2022. Sindsdien mogen kansspelaanbieders geen rolmodellen meer inzetten in gokreclames. Onder rolmodellen verstaan we bekende Nederlanders. Zij hebben al snel een groot bereik binnen Nederland en ook op jongvolwassenen of minderjarigen. Om te voorkomen dat de rolmodellen mensen aanzetten tot gokken is er gekozen voor een verbod hierop. In de eerste maanden na de opening van de online gokmarkt werden er wel rolmodellen ingezet. Daar kwam per 1 juli 2022 een einde aan.

Omdat het aantal gokreclames toe bleef nemen en er ook steeds meer aanbieders een vergunning van de KSA ontvingen, werd er besloten om een nog strenger beleid op te leggen. Op 1 juli 2023 is daarom het verbod op ongerichte gokreclames ingegaan. Daarmee mogen er geen gokreclames meer worden gemaakt op televisie, radio’s, tijdschriften en buitenplaatsen. Dit om te voorkomen dat onder andere jongvolwassenen (spelers van 18 tot 24 jaar) getriggerd worden om te gaan gokken. Gokreclames mogen alleen nog maar online worden gemaakt aan spelers die 24 jaar of ouder zijn en zelf toestemming hebben gegeven dat zij dit willen ontvangen.

Wanneer een kansspelaanbieder de regels overtreedt op het gebied van het reclamebeleid zal de KSA ook weer handhavend optreden en bijvoorbeeld een boete opleggen.

Kansspelautoriteit en verantwoord gokken

Het is de taak van de KSA om de spelers te beschermen. De toezichthouder controleert dan ook of de goksites genoeg maatregelen nemen om een speler te kunnen beschermen. Het is namelijk belangrijk dat de speler altijd op een verantwoorde manier kan gokken en zich bewust is van de risico’s die kansspelen met zich mee kunnen brengen. De goksites in Nederland moeten daarom ook het gokgedrag van elke speler nauwlettend in de gaten houden. Wanneer er een situatie ontstaat waarin de speler ineens vaker terugkeert, hoge bedragen inzet en veel geld stort zal de kansspelaanbieder in moeten grijpen. Zij moeten dan contact opnemen met de speler en in gesprek gaan over het gokgedrag. Zo moet een gokverslaving zoveel mogelijk voorkomen zien te worden.

Verantwoord gokken
Heb je gokproblemen zoek dan hulp!

Initiatieven voor gokverslavingspreventie, zoals Cruks

Wanneer een speler geen controle meer heeft over zijn of haar gokgedrag kan er gekozen worden voor een zelfuitsluiting. De speler kan hulp zoeken bij speciale instanties, maar ook kan de speler zich vrijwillig inschrijven bij Cruks. Dit is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Wanneer een speler zich in laat schrijven bij Cruks zal hij of zij voor minimaal zes maanden geen toegang meer krijgen tot kansspelen. Dat geldt voor zowel alle online kansspelen als alle fysieke kansspelen. Goksites moeten dan ook controleren of een speler aangemeld is bij Cruks. Wanneer dat het geval is moeten zij de speler verplicht de toegang weigeren. Doet een goksite dit niet? Dan zal de KSA weer handhavend optreden.

De Kansspelautoriteit en consumentenbescherming

Spelers worden beschermd door de KSA. Omdat het beschermen van de spelers één van de doelstellingen van de KSA is, zal de toezichthouder ook altijd controleren of elke kansspelaanbieder hier genoeg maatregelen voor neemt. Elke vergunninghouder moet de spelers beschermen. De consument moet namelijk veilig kunnen spelen en de KSA zal misstanden voorkomen. Zo blijft het aanbod van kansspelen betrouwbaar voor elke speler. De KSA zal dan ook op alle mogelijke punten blijven handhaven en toezicht blijven houden om zo te kunnen voldoen aan de consumentenbescherming.

Belangrijkste beslissingen en rechtszaken

Wanneer er sprake is van een overtreding bij een illegale goksite of legale aanbieder, kan er door de KSA een boete opgelegd worden. Vrijwel altijd wordt er bezwaar gemaakt tegen deze boetes. Kansspelaanbieders zijn het meestal niet eens met de boete en zullen bezwaar maken. Dit zal eerst lang de adviescommissie van de KSA moeten gaan. Wanneer de adviescommissie van de KSA de bezwaren ongegrond verklaard, zal de kansspelaanbieder in hoger beroep kunnen gaan. Er volgt dan een rechtszaak. De rechter moet dan bepalen of de KSA wel of geen gelijk heeft. Wanneer de KSA hier in het gelijk gesteld wordt zal de boete alsnog betaald moeten worden door de overtreder.

De Kansspelautoriteit in vergelijking met internationale kansspelcommissies

Niet alleen Nederland kent een toezichthouder. In elk land waar online gokken legaal is zal er een toezichthouder zijn die de boel in de gaten houdt en controles uitvoert. Zo heeft België bijvoorbeeld de Kansspelcommissie. Elk land heeft eigen regels rondom de online gokmarkt en dus ook een andere manier van handhaven. De KSA in Nederland is één van de beste toezichthouders die er zijn wereldwijd. In veel landen is de online gokmarkt namelijk niet zo gereguleerd als in Nederland. Toch zijn er natuurlijk altijd verbeterpunten en kan ook de KSA altijd nog dingen aanpassen om nog beter te kunnen handhaven.

Samenwerking KSA mer andere landen
De KSA is een samenwerking aangegaan met toezichthouders uit andere landen

Leren van andere regelgevende instanties

Er zijn genoeg regelgevende instanties in Nederland en andere landen waar de KSA van kan leren of dingen van aan kan nemen. Zo wordt er constant gewerkt aan een betrouwbaar aanbod van kansspelen en een goede handhaving op het gebied van overtredingen. De KSA kan bijvoorbeeld haar beleid vergelijken met de Kansspelcommissie in België en kijken op welke punten er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden voor verbetering. Door ook naar andere regelgevende instanties te kijken kan de KSA blijven leren en blijven verbeteren.

De toekomst van kansspelregulering in Nederland

Om een betrouwbaar aanbod van kansspelen te kunnen blijven aanbieden zal de KSA blijven handhaven en de boel op scherp houden. In Nederland is er behoefte aan kansspelen en dat zal in de toekomst niet afnemen. De KSA zal zich dus ook in blijven zetten om spelers te kunnen blijven beschermen en overtreders aan te pakken. Uiteraard kunnen er altijd wetswijzigingen plaatsvinden die voor veranderingen kunnen zorgen. Er kunnen bijvoorbeeld strengere regels opgelegd worden voor goksites. In de toekomst van kansspelregulering in Nederland is er, net als in andere landen, altijd plaats voor verbetering en zo kan er een betrouwbaar kansspelaanbod beschikbaar blijven. 

Veelgestelde vragen over de Kansspelautoriteit

Als je jezelf nog niet veel verdiept hebt in de Kansspelautoriteit is het helemaal niet gek dat je enkele vragen hebt hierover. Daarom laten we hieronder de veelgestelde vragen over de KSA zien:

1. Wat is de Kansspelautoriteit?

Dit is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen in Nederland.

2. Hoe krijgen goksites een vergunning?

Goksites die een vergunning willen ontvangen kunnen deze aanvragen bij de Kansspelautoriteit. De KSA beoordeeld of de goksite aan de voorwaarden voldoet en daarmee wel of geen vergunning mag ontvangen.

3. Waar valt de Kansspelautoriteit onder?

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder van de overheid op de kansspelsector. Het is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming toezicht houdt op de kansspelsector op een onafhankelijke manier.

4. Hoe kan de Kansspelautoriteit optreden?

Bij een overtreding kan de Kansspelautoriteit optreden door bijvoorbeeld een waarschuwing, last onder dwangsom of boete op te leggen.

5. Wat zijn de doelstellingen van de Kansspelautoriteit?

Er zijn drie doelstellingen die de KSA heeft. Dit zijn de drie doelstellingen:

 1. Het beschermen van consumenten
 2. Het voorkomen van kansspelverslaving
 3. Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit

Conclusie: de Kansspelautoriteit en het Nederlandse goklandschap

De online gokmarkt in Nederland kan zonder de Kansspelautoriteit niet bestaan. Zonder de KSA zou er namelijk geen toezicht gehouden kunnen worden en kan er niet op tijd ingegrepen worden wanneer er sprake is van een overtreding. De Kansspelautoriteit heeft een zeer belangrijke taak. Deze toezichthouder zorgt er namelijk voor dat het Nederlandse goklandschap veilig blijft en dat de spelers in Nederland beschermd worden. Zonder de toezichthouder zouden er geen veilige online casino’s kunnen bestaan, omdat er dan niet duidelijk zou zijn welke regels er nageleefd moeten worden en met welke wetten de kansspelaanbieders rekening moeten houden.