Meer dan 1 jaar wachten voor overkoepelende speellimieten

  • John
  • 22/03/2024
Nieuwe wet gokken

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft een onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor speellimieten. Uit dit onderzoek blijkt dat er meerdere technische mogelijkheden zijn om overkoepelende speellimieten mogelijk te maken. Om de overkoepelende speellimieten in te laten gaan moet er eerst een wetswijziging plaatsvinden. Dit kan 1 tot 2 jaar duren. Wel wil de minister voor het einde van dit jaar de contouren van overkoepelende speellimieten klaar hebben.

Als het aan Mirjam Bikker van de ChristenUnie lag, werden de overkoepelende limieten al voor de zomer van 2024 ingevoerd. Hier heeft zij in februari dit jaar een motie voor ingediend in de Tweede Kamer. Deze motie werd uiteindelijk aangenomen, maar door Weerwind wordt het invoeren van speellimieten voor de zomer ‘’niet realistisch en onhaalbaar’’ genoemd.

Weerwind liet weten dat hij voorstander is van hogere boetes en overkoepelende limieten. Hij wil dan ook graag dat ze ingevoerd worden, maar wel blijft hij realistisch. Het wordt een complex proces om overkoepelende speellimieten te realiseren liet hij weten.

Bij het invoeren van de overkoepelende speellimieten moet ook altijd gekeken worden hoe de speler zo goed mogelijk beschermd kan blijven worden. Uit onderzoek bleek dat zelf opgelegde limieten bij spelers het beste werken. De minister wil zich dan ook graag blijven focussen op wetenschappelijk onderzoek. Hij is dan nu ook en onderzoek gestaart hoe een zo groot mogelijk deel van de spelers zo goed mogelijk beschermd kan worden.

Wet wijzigen kan tot 2 jaar duren

Voor het instellen van overkoepelende speellimieten voor legale online casino’s is er een wetswijzing nodig. Hier komt dus veel bij kijken. De wet- en regelgeving zal moeten worden gewijzigd en hier gaat veel tijd in zitten. Het wijzigen van de wet kan tot wel 2 jaar duren. Er zal een wijzing aangebracht moeten worden in de algemene maatregel van bestuur en waarschijnlijk ook in de wet. Afhankelijk van de wijzigingen die gemaakt moeten worden kan het tot wel 2 jaar duren voor de wet definitief gewijzigd is. We zullen dus nog lang moeten wachten voor de overkoepelende speellimieten daadwerkelijk ingesteld worden.