Header Casino afbeelding links
Header Casino afbeelding rechts

Ratten spelen op video slot

Door Pjotr in blog

We kennen het fenomeen maar al te goed. Je wilt graag winnen als je zit te spelen op een slot machine, maar aan het eind van de avond ga je met verlies naar huis. Soms win je wat, vaak verlies je wat. We weten dat het kan gebeuren en toch overkomt het ons telkens weer. Toch zijn wij mensen niet de enige die dit overkomt. Het gebeurt ook bij ratten. Ratten? Ja, ratten.

Er is onderzoek gedaan naar het gedrag van ratten. Door een team uit Canada – afkomstig van de University of British Columbia – is bewezen dat ook ratten de illusie hebben dat ze een spel winnend kunnen afsluiten. We lichten zo meteen een klein tipje van de sluier op. Als we dit in zijn geheel zouden beschrijven, is de kans groot dat dit artikel iets te lang wordt. Maar laten we aannemen dat het zo is. Een van de uitkomsten is, dat de doorsnee rat de drang of de neiging heeft een spel – net zoals wij mensen achter een video slot op een online casino – winnend af te sluiten. Waarop kunnen we deze uitspraak baseren?

Het spel met de rat

De onderzoeken die zijn verricht hebben betrekking op een spel dat enigszins vergelijkbaar is met een video slot. Ratten zijn onderworpen aan een spel waarbij drie lichtjes kunnen gaan branden. Als de drie lichtjes inderdaad oplichtten, werd de rat voorzien van een beloning. Bij één of twee lichtjes kreeg hij dat niet. Vervolgens werd gekeken of de rat de neiging had middels het spel toch op drie lichtjes uit te komen. Dat bleek inderdaad. Al snel werd duidelijk dat de rat zich liet leiden door de beloning die in het verschiet lag. Dat op zich is te begrijpen. Maar ook werd bij de rat een gevoel van ontevredenheid geconstateerd op het moment dat hij besefte dat de betreffende beloning achterwege bleef.

Emotie van de rat

Uit het onderzoek zijn meerdere opmerkelijke zaken vast komen te staan. Een rat is blijkbaar in staat om net als de mens het onderscheid te maken tussen winnen en verliezen. De rat merkt het op en heeft er tevens een emotie bij. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Een rat met emotie…hoe meet je dat en wat kun je ermee? Maar we gaan nog een stapje verder. Tevens is het zo dat de rat moeite heeft met het gegeven dat hij bijna heeft gewonnen, maar dus uiteindelijk verliest. Het bijna-winnen zorgt blijkbaar ook bij de rat voor een vervelend gevoel. Een gevoel dat wij als mens herkennen.

Tja, wat moeten we verder met deze uitkomst. We kunnen ons voorstellen dat voor u de uitkomst van dit onderzoek in de categorie “In hemelsnaam, wat moeten we ermee?’ valt. Ondanks dat is het interessant om te zien dat mensen wellicht niet zo veel verschillen van de dieren. Als wij mensen in een casino achter de gokkast zitten, vertonen ook wij soms een soort van instinctief gedrag. We doen blijkbaar niet onder voor dieren.